Weerbaarheidstraining

&

Omgaan met agressie en geweld


Elke beroepsgroep krijgt te maken met agressie. Hoe meer er gewerkt wordt met klanten, gasten of patiënten, des te groter de kans op agressie en geweld. De maatschappij wordt steeds assertiever en individualistischer, waardoor agressie steeds meer toeneemt en blijft toenemen. De kans dat een werknemer te maken krijgt met agressie en intimiderend gedrag is groot.
Uit onderzoek is gebleken, dat agressie op de werkvloer grote gevolgen heeft. Slachtoffers ervaren vaker burn-out-klachten, hebben een minder goede gezondheid, verzuim is langer en ze zijn minder tevreden over hun werk. Agressie-incidenten hebben niet alleen impact op de werknemers maar ook op de organisatie.
Uw werknemers staan in direct contact met de klant, gast of patiënt en hun aanpak is doorslaggevend voor het verloop van een situatie. Zij kunnen de schade beperken of voorkomen door juist te handelen. Door hun gedrag in een agressiesituatie bewust te sturen kan een heftig incident voorkomen worden.
In mijn politiepraktijk heb ik veel ervaring opgedaan hoe je het best kunt reageren in een agressiesituatie. In combinatie met mijn huidige baan als docent op de politieacademie en als toegepast psycholoog biedt dit een fundamentele basis voor een agressietraining uit de praktijk. Klik hier voor meer achtergrond informatie.
De agressietrainingen zijn opgebouwd uit verschillende onderdelen waardoor een training op maat kan worden aangeboden.

Trainingen

Na deze training kunt u:

– (potentiële) agressie in een vroeg stadium herkennen
– effectief reageren op agressief gedrag
– eigen grenzen bewaken

– stress reguleren

Na deze training kunt u:

– effectief reageren op agressief gedrag

– eigen gedrag effectief inzetten

– tactisch opstellen bij agressief gedrag

– omgaan met winkeldiefstal in combinatie met agressief gedrag

Heeft u interesse in een open inschrijving van een van mijn trainingen? Neem dan contact op en dan bespreken we de mogelijkheden.