Agressietraining voor winkelpersoneel

De trainees leren bij de agressietraining voor winkelpersoneel de meest voorkomende vormen van agressie herkennen en hoe ermee om te gaan. In deze training wordt getraind hoe de trainee om kan gaan met een agressieve klant en hoe een verdachte van winkeldiefstal herkend en veilig benaderd kan worden. Het omgaan met de bijkomende stress en juiste reactie daarin wordt ervaren.

De trainees leren beter omgaan met agressieve en intimiderende klanten, in een situatie, die nu als onbeheersbaar, angstig of dreigend wordt ervaren.

Agressie komt op verschillende manieren voor. Zowel verbale, fysieke als psychische agressie komt steeds vaker voor. Werknemers worden steeds vaker uitgescholden, bedreigd en gekleineerd. Voor het welzijn van de werknemers en de impact op een bedrijf is het van belang de werknemers hier in te trainen. Door het aanbieden van een agressietraining kunnen werknemers zich veiliger en zekerder voelen in hun werkzaamheden. Hierdoor zal het ziekteverzuim afnemen en het werkplezier toenemen.

Agressietraining voor winkelpersoneel 1 dag (2 dagdelen)

Duur training: 1 dag (2 dagdelen) + 1 dagdeel follow-up
Deelnemers : 8-12 personen
Locatie: in company

De agressietraining voor winkelpersoneel kent een verdeling tussen theorie en praktijk. De trainingen zijn interactief door gebruik te maken van oefeningen, discussies en casussen. Binnen een veilig leerklimaat wordt er veel praktijkgericht geoefend met herkenbare en direct toepasbare voorbeelden. De training staat in het teken van actief ondergaan en ervaren. Lang stilzitten zit er bij deze training niet in. Door actief aan de slag te gaan zullen de trainees ervaren wat hun eigen reactie is op agressie en hoe hun eigen gedrag bewust ingezet kan worden om escalatie te voorkomen. De trainees zullen een verdachte van winkeldiefstal herkennen en adequaat leren optreden.

Inhoud van de training

Weten welke vormen van agressie er zijn – Aan de hand van ingebrachte casussen de verschillende vormen van agressie in kaart brengen.
Toepassen van verschillende reacties op agressie – Op de verschillende vormen van agressie dient anders gereageerd te worden om escalatie te voorkomen. Trainees gaan de verschillende vormen van communicatie ervaren en toepassen.
Eigen grenzen aangeven – Het aangeven van eigen grenzen is belangrijk binnen de communicatie met een agressieve klant of verdachte. De trainees leren hoe ze hun eigen grenzen effectief aan kunnen geven.
Juridisch kader – Wat kan en mag je doen als een de klant agressief wordt of als je iemand hebt betrapt op winkeldiefstal?
Tactisch optreden– Hoe benader je een verdachte of agressieve klant en hoe zet je communicatiestrategie ‘en in om escalatie te voorkomen. Aan de hand van de Doel-Aanpak-Analyse en de V-formatie wordt dit geoefend.
Fysieke weerbaarheid– Hoe krijg je een agressieve winkeldief (rechtmatig) onder controle. Basis zelfverdediging. Er zal kort stilgestaan worden bij de verschillende technieken.

Doelstelling / resultaat

Aan het einde van de training kunnen de trainees:

  • de verschillende vormen van agressie herkennen
  • inzicht hebben in eigen houding en gedrag en effecten daarvan op anderen.
  • begrenzen van agressor en eigen grenzen effectief aangeven
  • het juridisch kader en (indien aanwezig) het agressieprotocol toepassen
  • tactische afwegingen maken en beargumenteren
  • basis controletechnieken
Deze training kan naar behoefte worden aangevuld of aangepast. U kunt bijvoorbeeld een onderdeel uitgebreide fysieke weerbaarheid of stress in het lichaam en brein toevoegen aan de training.

Het beste resultaat en waarborging wordt bereikt als de follow-up-dag(deel) ook plaatsvindt. De follow-up-dag wordt enige tijd na de eerste training ingepland. De trainees kunnen met de aangeleerde zelfkennis en technieken aan de slag waarna in de follow-up dieper ingegaan wordt op ervaringen.

De training word ook in de avonduren ( 2 avonden) of in het weekend aangeboden.

Indien de trainingen vanwege de Corona-maatregelen niet door kunnen gaan, worden er geen kosten in rekening gebracht en zal er in overleg gekeken worden naar een nieuwe datum.

Voor meer informatie over het aanbod en prijzen of voor het boeken van een training kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.