Basis agressietraining

De trainees leren bij de basis agressietraining de meest voorkomende vormen van agressie te herkennen en hoe ermee om te gaan, hoe om te gaan met de ervaren stress en dit om te zetten naar effectief handelen. De trainees leren beter omgaan met een agressieve en intimiderende situatie die nu als onbeheersbaar, angstig of dreigend worden ervaren.

Agressie komt op verschillende manieren voor. Zowel verbale, fysieke als psychische agressie komt steeds vaker voor. Werknemers worden steeds vaker uitgescholden, bedreigd en gekleineerd. Voor het welzijn van de werknemers en de impact op een bedrijf is het van belang de werknemers hier in te trainen. Door het aanbieden van een agressietraining kunnen werknemers zich veiliger en zekerder voelen in hun werkzaamheden. Hierdoor zal het ziekteverzuim afnemen en het werkplezier toenemen.

Basis agressietraining 1 dag (2 dagdelen)

Duur training: 1 dag (2 dagdelen) + 1 dagdeel follow-up
Deelnemers : 8-12 personen
Locatie: in company

De agressietraining kent een verdeling tussen theorie en praktijk. De trainingen zijn interactief door gebruik te maken van oefeningen, discussies en casussen. Binnen een veilig leerklimaat wordt er veel praktijkgericht geoefend met herkenbare en direct toepasbare voorbeelden. De training staat in het teken van actief ondergaan en ervaren. Lang stilzitten zit er bij deze training niet in. Door actief aan de slag te gaan zullen de trainees ervaren wat hun eigen reactie is op agressie, hoe hun eigen gedrag bewust ingezet kan worden om escalatie te voorkomen.

Inhoud van de training

Weten welke vormen van agressie er zijn – Aan de hand van ingebrachte casussen de verschillende vormen van agressie in kaart brengen.
Stress in het lichaam en brein – Wat doet spanning en stress in het lichaam en brein en hoe kun je dit hanteren. De trainees ervaren wat stress met hun doet.
Toepassen van verschillende reacties op agressie – Op de verschillende vormen van agressie dient anders gereageerd te worden om escalatie te voorkomen. Trainees gaan de verschillende vormen van communicatie ervaren en toepassen.
Eigen grenzen aangeven – Het aangeven van eigen grenzen is belangrijk binnen de communicatie met een agressor. De trainees leren hoe ze hun eigen grenzen effectief aan kunnen geven.
Juridisch kader – Wat kan en mag je doen als een de agressor de strafrechtelijk grens overgaat en welke stappen dienen dan genomen te worden.

Doelstelling / resultaat

Aan het einde van de training kunnen de trainees:

  • de verschillende vormen van agressie herkennen
  • eigen primaire reactie inzien
  • inzicht hebben in eigen houding en gedrag en effecten daarvan op anderen
  • begrenzen van agressor en eigen grenzen leren kennen
  • eigen communicatie strategisch inzetten om escalatie te voorkomen
  • het juridisch kader en (indien aanwezig) het agressieprotocol toepassen
  • effecten van de ervaren stress minimaliseren. (Mentaal) weerbaar omgaan met agressie.

Deze training kan naar behoefte worden aangevuld of aangepast. U kunt bijvoorbeeld een onderdeel als fysieke weerbaarheid, agressie in het brein of uitgebreid juridisch advies toevoegen aan de training.

Om de doelstellingen van de training te bereiken is een basis training van 1 dag ( 2 dagdelen) opgesteld. Het beste resultaat en waarborging wordt bereikt als de follow-up-dag(deel) ook plaatsvindt. De follow-up-dag wordt enige tijd na de eerste training ingepland. De trainees kunnen met de aangeleerde zelfkennis en technieken aan de slag, waarna in de follow-up dieper ingegaan wordt op ervaringen.

De training wordt ook in de avonduren ( 2 avonden) of in het weekend aangeboden.

Indien de trainingen vanwege de Corona-maatregelen niet door kunnen gaan, worden er geen kosten in rekening gebracht en zal er in overleg gekeken worden naar een nieuwe datum.

Voor meer informatie over het aanbod en prijzen of voor het boeken van een training kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.